PolskiAngielski
Schowek 0
Twój schowek jest pusty
Koszyk 0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Regulamin

Regulamin

Informacje o firmie

Właścicielem strony i sklepu on-line o adresie internetowym www.kwplast.pl jest firma KW PLAST SP. Z O.O.
z siedzibą: Żuki 49, 62-700 Turek, woj. wielkopolskie, NIP: 668-197-93-69,
REGON 367431431 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000680730, o kapitale zakładowym 5000 zł, z którą klienci mogą się skontaktować pod następującym adresem mailowym: biuro@kwplast.pl oraz numerem telefonu: 780140003.

Zasady zakupu

 1. Do zakupów w sklepie internetowym www.kwplast.pl upoważnione są zarówno Firmy – Przedsiębiorstwa, jak i osoby fizyczne nie posiadające działalności gospodarczej.
 2. Warunkiem koniecznym przy zakupie jest podanie poprawnych danych adresowych, numeru telefonu i adresu e-mail w celu potwierdzenia realizacji zamówienia lub zgłoszenia dodatkowych pytań lub informacji.
 3. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do 16:00.
 4. Dokonując zakupu w sklepie internetowym pod adresem www.kwplast.pl Klient zgadza się na przetwarzanie jego danych osobowych do celów niezbędnych do realizacji zamówienia dokonanego on-line.
 5. KW PLAST SP. Z O.O. jako właściciel sklepu www.kwplast.pl nie ponosi odpowiedzialności za czas realizacji dostawy przesyłki przez kuriera.

Przedmiot transakcji

 1. Przedmiotami transakcji w sieci Internet są produkty wymienione w ofercie, w chwili składania zamówienia.
 2. Ceny wszystkich produktów znajdujących się w ofercie sklepu on-line wyrażone są w PLN (złotych polskich).
 3. Ceny wszystkich produktów znajdujących się w ofercie sklepu on-line zawierają podatek VAT (ceny brutto).


Płatność
 

Akceptowane formy płatności w sklepie internetowym www.kwplast.pl:

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
 • płatności BLIK,
 • karta płatnicza,
 • przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach
 • przelew tradycyjny
 • płatność gotówką kurierowi przy odbiorze przesyłki (tzw. pobranie)
 • płatność gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie firmy.
W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia należność za towar będzie zwracana tą samą drogą jaką nastąpiła wpłata.
 

Wysyłka towaru

 1. Towar wysyłamy w ciągu 48 godz. (2 dni) roboczych od momentu zaksięgowania się pieniędzy na koncie.
  W przypadku dużych zamówień lub pojawiających się przerwach w dostawach od producentów, na które niestety nie mamy wpływu, termin dostawy zamówionych przez Klienta towarów może wynieść od 5 do 30 dni roboczych (licząc od momentu zaksięgowania zapłaty na naszym koncie). Ewentualne informacje o utrudnieniach z dostawą będą przekazywane drogą elektroniczną na podany w zamówieniu adres e-mail.
 2. Towar dostarczany jest kurierem DPD lub BPS w zależności od zamówionego towaru, jego ilości i gabarytów.
 3. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, jeśli firma kurierska nie będzie w stanie dostarczyć towaru zakupionego w sklepie on-line. Samochody obsługujące wybrane tereny w Polsce nie obsługują większych gabarytów przesyłek dlatego nie każdy towar może być przetransportowany – w takim przypadku będziemy wysyłać informację na podany w zamówieniu adres e-mail.
 4. Możliwy jest także odbiór osobisty zamówionego towaru w magazynie firmy KW PLAST SP. Z O.O.: Żuki 49, 62-700 Turek.

Polityka prywatności

 1. Wypełnienie danych w formularzu zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta przez Sprzedawcę zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w celu realizacji złożonego zamówienia i prowadzenia sprawozdawczości finansowej oraz przesyłania informacji o charakterze marketingowym. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz na czas zgodny z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem przedawnienia roszczeń oraz zobowiązań podatkowych. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.
 3. Dane osobowe Kupującego chronione zgodnie z ustawą o danych osobowych nie są i nie będą przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom. Niezbędne są do realizacji umowy kupna – sprzedaży towarów i usług.
 4. Użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu i zmiany swoich danych osobowych, a także żądania od Administratora niezwłocznego ich usunięcia („prawo do zapomnienia”).
 5. Żądania z zakresu przetwarzania danych osobowych mogą Państwo zgłaszać mailowo na adres administratora danych.
 6. Dane osobowe mogą być przekazywane operatorowi płatności oraz firmie kurierskiej.
 7. Każdy Klient, który wypełnił formularz zamówienia ma możliwość dostępu do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie.
 8. Administrator zobowiązuje się do dołożenia starań w celu zachowania należytego zabezpieczenia danych osobowych Klienta.

Ochrona prywatności osób niepełnoletnich
 

Firma KW PLAST SP. Z O.O. nie monitoruje i nie weryfikuje informacji na temat wieku swoich klientów i współpracowników. Osoby niepełnoletnie nie powinny wysyłać żadnych informacji, dokonywać zamówień ani zakupów świadczonych przez nasz sklep bez wiedzy swoich rodziców lub prawnych opiekunów.
 

Reklamacja i zwroty

 1. Kupujący ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni, od daty zawarcia umowy na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) W przypadku pisemnego odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w terminie czternastu dni. Uprawnienie, o którym mowa powyżej dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. W przypadku skorzystania z prawa do 14-dniowego odstąpienia koszt zwrotu towaru ponosi kupujący.
 3. Zwroty powinny być ustalone z obsługą www.kwplast.pl i zaakceptowane do zlecenia.
 4. Zwrot powinien odbyć się firmą kurierską zgodnie z zachowaniem odpowiednich standardów dostawy lub osobiście.
 5. Przyjmowane są tylko towary w stanie nienaruszonym, nieuszkodzonym.
 6. Towary przygotowywanie na zamówienie oraz produkty cięte nie podlegają procedurze zwrotu.
 7. W przypadku otrzymania uszkodzonego towaru spowodowanego przez firmę kurierską, Klientowi przysługuje prawo do złożenia pisemnej reklamacji w terminie do 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki.
 8. W przypadku nieterminowej dostawy towaru przez firmę kurierską, Klientowi przysługuje prawo do złożenia pisemnej reklamacji w terminie do 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki.
 9. Reklamacje rozpatrywane są do 30 dni roboczych od otrzymania pisemnej reklamacji jeśli wina leży po stronie Firmy KW PLAST SP. Z O.O.
 10. W przypadku reklamacji dotyczących dostawy przez firmę kurierską termin rozpatrzenia reklamacji może być dłuższy niż 30 dni roboczych, nie będzie on dłuższy jednak niż 40 dni roboczych.
 11. Reklamacje prosimy przesyłać na adres e-mail: biuro@kwplast.pl lub pocztą na adres firmy: Żuki 49, 62-700 Turek.
 12. Odpowiedź na reklamację będzie odesłana tą samą drogą jaką została złożona.
 13. Jeżeli towar nie zostanie odebrany po zakończeniu procedury reklamacyjnej lub zwrot nie zostanie rozpatrzony pozytywnie KW PLAST SP. Z O.O. wzywa klienta na piśmie do odbioru towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania. Po bezskutecznym upływie tego terminu KW PLAST SP. Z O.O. jest uprawniony do naliczania opłaty za bezumowne przechowywanie towaru. Opłata ta wynosi 5% średniej miesięcznej ceny wynajmu 1m2 powierzchni magazynowej w miejscowości jego przechowywania za każdy 1m2 zajętej przez towar powierzchni magazynowej. Opłata naliczana jest proporcjonalnie do liczby dni przechowywania towaru.
Gwarancja

Towary sprzedawane w Sklepie są objęte gwarancją producenta.

 

Postanowienia końcowe
 

Składając zamówienie Kupujący akceptuje powyższy regulamin.

 1. Ewentualne niedogodności przy realizacji transakcji w sklepie internetowym rozstrzygane będą poprzez porozumienie stron.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez podania przyczyn i bez wcześniejszych uprzedzeń. Zmiany te będą publikowane na bieżąco na stronie www.kwplast.pl
 3. Zawartość internetowego sklepu nie stanowi oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 02.03.2000r. Dz.U. z 2000 r. nr 22, poz. 271. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu